Τεχνολογίες του μέλλοντος: Ρομπότ κοινωνικής υποστήριξης

Μια συνηθισμένη τακτική, όταν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων, είναι να δημιουργήσουν μία εμφανίσιμη και ευχάριστη φιγούρα (κατοικίδιο ζώο / φίλος), και να το χρησιμοποιήσει ως εικόνα της επιχείρησης. Ένα τέτοιο στοιχείο μπορεί να αυξήσει την αρχική εξοικείωση με το προϊόν, την προώθηση και ταυτόχρονα τη δημιουργία διαφημίσεων ή ακόμα και merchandising.

Στην περίπτωση του STIMEY, το στοιχείο αυτό θα αξιοποιηθεί με τη δημιουρφία ρομποτικών δημιουργήματων. Αυτό θα αποτελέσει μια σύγχρονη και φουτουριστική εικόνα, δίνοντας στο χρήστη την εντύπωση ότι οι γνώσεις που αποκτά στην πλατφόρμα είναι το κλειδί για το μέλλον του.

Οι ρομποτικές κατασκευές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιηθούν και να αναβαθμιστούν, ανάλογα με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα του χρήστη. Ως εκ τούτου, το άτομο κατοικίδιο / φίλος του κάθε χρήστη θα αποτελεί μία οπτική αναπαράσταση της προόδου του / της, προωθώντας έτσι και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!