Εμπλακείτε

Το έργο STIMEY ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και έχει διάρκεια 3 ετών. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών του έργου οι ειδικοί θα διαμορφώσουν τα θεμέλια του έργου και θα εδραιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και τις εξειδικευμένες ομάδες-στόχους σε όλη την Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, θα θέλαμε να έχουμε τη συνεργασία σας, είτε αν αντιπροσωπεύετε ένα σχολείο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα κυβερνητικό ινστιτούτο, μια ερευνητική ομάδα ή κέντρο, μια ένωση που σχετίζεται με την επιστήμη ή τη μάθηση ή μια εταιρεία, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να λάβουμε την εξειδικευμένη γνώση σας.

Τι παίρνετε από STIMEY;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το STIMEY ενδιαφέρεται να μοιραστεί την εμπειρία, τη γνώση, γνώμη, παρατήρηση, κλπ από την αυξανόμενη λίστα των ενδιαφερόμενων φορέων και των συνεργατών. Πολλοί έχουν ήδη ενταχθεί, και αυτό γιατί το STIMEY εκτιμά τους ενδιαφερόμενους φορείς και παρέχει αμφίδρομη ανατροφοδότηση από την άποψη της διάχυσης της πληροφορίας. Το STIMEY μπορεί να εκτοξεύσει τη δημοτικότητά σας, όχι μόνο στη χώρα σας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι θα λάβετε τόσο εκπαιδευτική όσο και τεχνολογική αναγνώριση, θα μπορούσατε επίσης να πάρετε αποκλειστική πακέτα διάχυσης, που θα περιέχουν το πρώτο STIMEY ρομπότ, δωρεάν. Το τελευταίο είναι ειδικά προσανατολισμένο προς τα σχολεία και επιστημονικές οργανώσεις, αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που έχει μια αρκετά μεγάλη επίπτωση στο έργο μπορεί να φιλοδοξεί να αποκτήσει όλα τα διαθέσιμα επίπεδα.

Τι ζητάει το STIMEY;

Όσον αφορά τη διάδοση και την προώθηση των διαφόρων στοιχείων του STIMEY (πλατφόρμα, ραδιόφωνο, ρομπότ, κλπ). Μετά τους πρώτους 6 μήνες και καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, η περιοχή της συνεργασίας θα είναι πιο συγκεκριμένη για κάθε φορέα και οργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη το γνωσιακό τομέα και εξειδίκευση της κάθε οργάνωσης. Το μεγαλύτερο μέρος της συνεργασίας θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος σας, τις επαφές και την επιρροή στην κοινωνία STEM και τις κοινότητες. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να είναι τόσο απλή και σημαντική, όπως ακριβώς μια γνώμη / αντίδραση / ανησυχίες σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του STIMEY.

Οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, επιχειρήσεις, κλπ.

Από τις ομάδες-στόχους, όπως οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα θέλαμε να μας βοηθήσουν σε αυτό το προσαρμοσμένο σχεδιασμό των διαφόρων στοιχείων του STIMEY μέσω της συμμετοχής τους σε εστιασμένες ομάδες (focus groups) που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία τους, σε έρευνες, ερωτηματολόγια, blogs καθώς και στην ιστοσελίδα του STIMEY (stimey.eu). Ιδιαίτερη έμφαση θα γίνει στις ανησυχίες των δασκάλων / γονέων για τη γνώση, τις φιλοδοξίες και τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να ασχοληθούν με τις ανησυχίες και την επίτευξη των στόχων του STIMEY.

Εταιρείες με ή χωρίς ενδιαφέρον για STEM θα έχουν την ευκαιρία μέσω του STIMEY να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται στους μελλοντικούς εργαζόμενούς τους.

Όπως προαναφέρθηκε οι ειδικές ομάδες-στόχοι αποτελούν σημαντική επιρροή στο STIMEY, αλλά δεν είναι και η πιο σημαντική, στην επίτευξη των στόχων του. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ιδρύματα, μουσεία, εκπαιδευτικά κέντρα, επιχειρήσεις, ιδιώτες κλπ και η συνεργασία μεταξύ τους καθώς και το ενδιαφέρον τους είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτα στην κοινοπραξία του STIMEY.

Εκπαιδευτικοί σύλλογοι, ιδρύματα, κέντρα, κλπ.

Αν ο οργανισμός έχει διαχειριστεί γεγονότα που σχετίζονται με STEM / Ρομποτική ή απλά έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον, η γνώμη και προτάσεις τους που σχετίζονται με την άσκηση STEM στην ευρύτερη κοινωνία θα ήταν ευπρόσδεκτα. Μία από την πιο έγκυρη συμβολή που μπορείτε να έχετε είναι ο διαμοιρασμός της προσπάθειάς μας με τις επαφές σας (σχολεία, ιδρύματα, κλπ) με τις οποίες έχετε δημιουργήσει συνεργασίες στο παρελθόν, που θα μπορούσαν να είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε πιλοτικές έρευνες και δραστηριότητες μας.

Οι οργανώσεις / κέντρα που παίζουν έναν επιτυχημένο ρόλο στη διάχυση του έργου STIMEY σίγουρα θα ανταμειφθούν με το πακέτο διάχυσης STIMEY που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το ρομπότ STIMEY.

Κυβερνητικά όργανα, κέντρα έρευνας, STEM / Ρομποτικά εξειδικευμένοι οργανισμοί κλπ.

Θα θέλαμε τα σχόλιά σας και τις ανησυχίες σας μέσω ερευνών, ερωτηματολογίων, blogs, κλπ στην ιστοσελίδα του STIMEY. Θέματα προς μελέτη θα είναι η έλλειψη της γνώσης STEM μεταξύ των νέων, οι προτάσεις για τις θεματικές περιοχές που θα ενισχυθούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο του STIMEY, τη μάθηση και την ασφάλεια, κ.λπ.

Είναι επίσης σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το έργο έχει την έγκριση / στήριξη των κυβερνητικών ιδρυμάτων / οργανισμών και ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με STEM ή / και τη ρομποτική.

Η συμμετοχή σας δεν θα δώσει μόνο αξιοπιστία στο έργο αλλά δείχνει και στους νέους μας πως ενδιαφέρεστε και αυτό θα στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, να φέρουμε το STEM στην ευρωπαϊκή νεολαία. Η δικαστική και ηθική εμπειρία είναι υψίστης σημασίας, έτσι ώστε το έργο STIMEY να δημιουργήσει το καλύτερο STEM εκπαιδευτικό περιβάλλον για τον 21ο αιώνα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τοπικούς νόμους και ηθική.

Μουσεία, χομπίστες, κέντρα αναψυχής, ομάδες νέων, Bloggers STEM / Ρομποτικής κλπ.

Ο τομέας αυτός μπορεί να βοηθήσει το έργο STIMEY να κάνει το STEM πιο κοινωνικό, διασκεδαστικό και φιλικό παρέχοντας δεδομένα, αποτελέσματα ερευνών, στατιστικά στοιχεία, τη ζήτηση μεταξύ των νέων, τις τάσεις, τις αλλαγές στην κοινωνία, κλπ. Η τέχνη και το πάθος που κινεί την ευρωπαϊκή νεολαία και πώς το STEM μπορεί να είναι μέρος του κινήματος. Το STIMEY θέλει να κάνει το STEM μέρος της καθημερινής συζήτησης των νέων και των μελλοντικών προσπαθειών. Η ερευνητική ομάδα του STIMEY ξέρει πως ο τομέας σας θα παίξει έναν από τους πιο ζωτικούς ρόλους στη διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα αντίληψη του STEM. Συμμετέχετε μέσω ερευνών, ερωτηματολογίων, blogs, κλπ στην ιστοσελίδα του STIMEY.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και στοχευμένες ομάδες:

Η συμβολή σας στο έργο STIMEY μπορεί να εκφραστεί μέσα από:

 • Παροχή μαθησιακού υλικού (κείμενο, σοβαρά παιχνίδια, δημοσίευση στο διαδίκτυο, κλπ).
 • Παροχή χώρων για την εκτέλεση συνεδρίων.
 • Συμμετοχή σε STIMEY Focus Groups, πιλοτικά σενάρια, σεμινάρια, ημέρες πληροφόρησης, κλπ.
 • Συμμετοχή σε online έρευνες του STIMEY, ερωτηματολόγια, blogs, κλπ στην ιστοσελίδα του STIMEY.
 • Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του STIMEY, κανάλι YouTube, κλπ.
 • Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, κλπ.
 • Πείτε στους φίλους και την οικογένειά σας για το έργο STIMEY.
 • Μοιραστείτε το πάθος που αισθάνεστε για το STEM και τη Ρομποτική.
 • Ξέρουμε ότι θέλετε να ασχοληθείτε

  (The Young for Engineering, Mathematics, Innovation, Technology and Science)

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  (STIMEY – Επιστήμη Τεχνολογία Καινοτομία Μαθηματικά Μηχανική για τους Νέους)

  Keep in touch!

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

  You have Successfully Subscribed!