Τεχνολογίες του παρελθόντος: 24ωρο ραδιόφωνο

Αν και δεν είναι κάτι νέο, το ραδιόφωνο εξακολουθεί να είναι μία αρκετά διαδεδομένη μέθοδος επικοινωνίας. Το STIMEY είναι ένα αρκετά φιλόδοξο έργο που χρησιμοποιεί και αυτό το στοιχείο, και βασίζεται στη συνεργασία του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού Baby Radio.

Το παλιό κοινό αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού ήταν τα μικρά παιδιά αλλά στην παρούσα φάση, εξετάζεται η επέκταση της επιχείρησης προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του STIMEY, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών προγραμμάτων διάδοσης και ειδήσεις που σχετίζονται με θέματα STEM.

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!