Παρούσες τεχνολογίες: κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες

Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, το Facebook και το Instagram είναι σήμερα πολύ διαδεμένα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Οι πολλαπλές τους δυνατότητες και οι ποικιλίες τους έχουν καταφέρει να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της κοινωνικοποίησης, μετατρέποντάς το σε κάτι εντελώς νέο.

Τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματα τους με έναν εύκολο και διαρκή τρόπο. Το STIMEY πρόκειται να αξιοποιήσει αυτή την δύναμη με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους και να είναι σε επαφή με τους ανθρώπους ίδιων ενδιαφερόντων, καθώς προσεγγίζουν τη γνώση του STEM. Χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων, όπως το share, like, comment, θα αξιοποιηθούν για την προώθησει των νέων παιδαγωγικών μεθόδων.

Αναλύοντας το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών ενός μέσου Ευρωπαίου μαθητή, η έλλειψη επιχειρησιακών δεξιοτήτων έχει επίσης ανιχνευθεί. Στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια, οι μαθητές μαθαίνουν Μαθηματικά, Γραμματική, Λογοτεχνία, Αγγλικά … αλλά συνήθως δεν υπάρχει μάθημα, το οποίο να βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητά τους να παράγουν ιδέες, να τις εξελίξουν και τελικά να τις παρουσιάσουν στον κόσμο.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, οι δεξιότητες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον κόσμο της εργασίας, και το STIMEY προτίθεται να τις ενισχύσει με τη δημιουργία και την ανάπτυξη έργων STEM στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα είναι σε θέση να παρατηρούν τα έργα άλλων ανθρώπων και να εργαστούν μαζί, κερδίζοντας την αίσθηση της επιτυχίας και νιώθοντας ότι είναι χρήσιμοι και σημαντικοί στην όλη διαδικασία.

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!