Tule mukaan

Kolme vuotta kestävä STIMEY-hanke on käynnistynyt syyskuun 2016 alussa. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana hankkeessa pyritään verkostoitumaan ja tekemään hanketta tunnetuksi, muodostetaanamalla suhteita eri sidosryhmiin ja hankkeen eri kohderyhmiin kaikkialla Euroopassa. Tästä syystä haluaisimme yhteistyöhön myös sinun kanssa,. jJos edustat koulua, opetusinstituuttia, opetushallintoa, tutkimusryhmää, tutkimuskeskusta tai jos työtehtäväsi liittyvät tieteeseen tai oppimiseen tai sinulla on tähän hankkeeseen sopiva jokin muu yritys, olisimme erittäin otettuja sinun asiantuntemuksestasi.

Mitä sinä saat STIMEYSTÄtä?

Kuten aiemmin mainittiin STIMEY on kiinnostunut jakamaan kokemusta, tietoa, mielipiteitä, havaintoja jne sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden määrä on koko ajan kasvussa. Monia sidosryhmiä on jo saatu mukaan STIMEYhyn. STIMEY arvostaa yhteistyökumppaneitaan ja mahdollistaa molemman suuntaisen hyödyn yhteistyökumppaneiden kanssa. STIMEYn avulla sinulla on mahdollista kasvattaa näkyvyyttäsi, ei ainoastaan omassa maassasi, vaanasi ja koko Euroopan alueella. Vaikka sinulla joolisi on josekä koulutuksellista että ja teknologista osaamista, sinä voit silti saada hyötyä STIMEY hankkeessasta, esimerkiksi saadamalla hienon paketin opetustyökaluja mukaan lukien ensimmäisen käyttöösi ja STIMEYn oman opetusta avustavan robotin, ihan ilmaiseksi. Näistä jälkimmäisetopetustyökalut ja robotti ovat suunnattu erityisesti kouluille ja tiedeorganisaatioille, mutta mikä tahansa sidosryhmä voi saada laajemman osallisuuden projektissa, jos tavoittelee saavutuksia kaikella saatavilla olevilla tasoilla. jos kokee niistä olevan hyötyä omassa toiminnassaan.

Mitä STIMEY pyytää sinulta?

Eri elementtejä (oppimisalusta, radio, robotti) sisältävä STIMEY toivoo sinulta yhteityötä projektin edistämiseen ja verkostoitumiseen. Ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen projektin jokaiselle yhteistyöorganisaatiolle laaditaan oma mukanaoloaikaaikataulu ja yhteistyöalue. Näitä suunniteltaessa huomioidaan jokaisen organisaation osaamisalue ja asiantuntijuus. Suurin osa yhteistyöstä perustuu nimenomaan organisaation asiantuntijuuteen, yhteyksiin, ja vaikutuksiin. Tässä yhteistyössä organisaatioiden mielipiteet, reaktiot, huolenaiheet, mihin tahansa STIMEYn elementteihin liittyen ovat tärkeitä ja arvokkaita.

Oppijat, opettajat, vanhemmat ja yritykset jne

Kohderyhmät, kuten oppijat, opettajat ja vanhemmat, teiltä toivomme, että voisitte auttaa meitä suunnittelemaan yhteistyössä meidän kanssamme STIMEYn elementtejä osallistumalla ideointityöpajoihin, joita järjestetään teidän kouluissanne. Toivomme myös teidän osallistumista tutkimuksiin, kyselyihin, mielipidetiedusteluihin jne STIMEYn nettisivuilla (stimey.eu). Erityisesti huomioidaan opettajien ja vanhempien huoli nuorten tiedoista/tavotteista ja vaatimuksista, joita tarvitaan, jotta he voivat saavuttavat STIMEYSTEM (luonnontieteiden ja matematiikan) -aineiden vaatimukset.

Yrityksille, olipa heillä kiinnostusta STEM aineisiin tai ei, tarjoamme mahdollisuuden STIMEY hankkeessa auttaa hahmottamaan taitoja, joita tarvitaan heidän tulevaisuuden työntekijöiltä.

Kuten aiemmin mainittiin erityiset kohderyhmät ovat tärkeitä, mutta ei ainoita, jotta STIMEY hanke saavuttaa päämääränsä. Sidosryhmät, kuten instituutiot, museot, koulutuskeskukset, yritykset, yksilöt jne, ja niiden yhteistyö ja mielenkiinto ovat äärimmäiset tervetulleita STIMEY konsortioon.

Koulutuksen järjestäjät, instutuutiot, koulukeskukset jne

Jos organisaatiolla on toimivia ratkaisuja, jotka liittyvät STEMiin-aineiden oppimiseen/robotiikkaan tai kiinnostusta etsiä meidän kanssa niitä, toivomme, että voisimme ottaa teidän mielipiteet ja ehdotukset mukaan STEMin laajempaan yhteisöön. Yksi merkittävä apu olisi myös se, että voisitte jakaa, meidän kanssa yhteyksiä (koulut, instituutiot jne), joita on syntynyt aikaisemmissa yhteistyöprojekteissasinne. Voisimme kysyä niistäensisijaisesti heidän halua olla mukana meidän ensimmäisissä aktiviteeteissä ja tutkimuksissa.

Yritykset/keskukset, joilla on merkittävä rooli STIMEY hankkeen onnistumisessa, varmasti palkitaan STIMEYn opetustyökalupakilla, joka sisältää STIMEY robotin.

Opetushallinto, tutkimuskeskukset, STEM/robotiikkaan erikoistuneet organisaatiot jne/h4>

Me haluaisimme teiltä palautetta ja ehdotuksia tutkimuksien, kyselyiden, mielipidetiedustelujen jne avulla, jotka löytyvät STIMEYn nettisivuilta. Aiheet, joihin toivomme apuanne ovat, huoli nuorten puutteista STEM aineiden osaamisessa ja ehdotukset aihealueiksi, jotka tulisi huomioida STIMEYn pedagogisessa puitteissa, oppimisessa ja turvallisuudessa jne.

On myös tärkeää Euroopan Unionille, että projektilla on siihen osallistuvien hallintojen ja tiedekeskuksien hyväksyntä/tuki.

Sinun osallistuminen ei ainoastaan anna projektille uskottavuutta vaan myös näyttää nuorille, että heistä välitetään ja heille lähetetään selkeä viesti, että olemme kaikki yhdessä tekemässä STEMiä eurooppalaisille nuorille. Oikeudellinen ja eettinen asiantuntemus ovat äärimmäisen tärkeitä ja siksi STIMEY projektissa luodaan paras STEM aineiden oppimisalusta 2000-luvulle huomioiden myös alueelliset lait ja etiikka.

Museot, alan harrastajat, lomakeskukset, nuorten ryhmät, STEM/robotiikan blogit jne.

Tämä sektori voi auttaa STIMEYtä luomaan STEM aineista sosiaalisempia, hauskempia ja ystävällisempi käyttämällä tietoa, tutkimustuloksia, tilastojen analysointia ja samalla huomioiden nuoret, trendit ja muutokset yhteiskunnassa. Taito ja intohimo, jotka vaikuttavat eurooppalaisiin nuoriin herättää kysymyksen, kuinka STEM voi olla osana tätä vaikutusta. STIMEY haluaa tehdä STEM aineista osan nuorten päivittäistä keskustelua ja tulevaisuuden pyrkimystä. STIMEYn tutkimustiimi tietää, kuinka nuorten teidän sektori voi osallistua tekemään STEM-aineista hauskoja ja mielenkiintoisia. Tulkaa mukaan tutkimuksien, kyselyiden, mielipidetiedustelujen jne avulla STIMEYn nettisivuilla.

Kaikki sidosryhmät ja kohderyhmät

Teidän ehdotukset STIMEY projektissa voivat liittyä:
  • Sisällönluomista opetusmateriaaliksi (tekstit, opetuspelit, internet julkaisu linkit jne).
  • Paikan tarjoaminen kongresseihin.
  • Osallistuminen STIMEYn ideointiryhmiin, pilotointiin, seminaareihin, informaatiopäiviin jne.
  • Osallistuminen STIMEYn verkkotutkimuksiin, -kyselyihin ja mielipidetiedusteluihin STIMEYn internetisivuilla.
  • STIMEYn uutiskirjeen, youtube-kanavan seuraaminen jne.
  • Seuraamalla meitä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissa, LinkedInissä jne.
  • Kertomalla meistä ystäville ja perheellesi.
  • Jakamalla intohimoisesti tunteesi STEM-aineista/roboteista.

Me tiedämme, että haluat liittyä mukaan.

The Young for Engineering, Mathematics, Innovation, Technology and Science

Ota yhteyttä

(STIMEY luonnontieteitä, teknologiaa, matematiikkaa, innovaatiota nuorille.)

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!