University of Macedonia

Kuudennella vuosikymmenellä toimiva historiallisen ylempiin tutkintoihin johtavien teollisuusopintojen Thessalonikin seuraaja  Macedonian yliopisto on nykyaikainen korkeakoulu, joka on tunnettu laadusta, vapaudesta, tasa-arvosta, kilpailuyhteiskunnasta ja yksilön kehittymisestä ja joka huolehtii kaikista jäsenistään; opiskelijoista, tutkijoista ja muusta henkilökunnasta.

Meidän tavoite on pitkään ollut myötävaikuttaa yhteiskuntaan; maamme sosio-ekonomiseen kehitykseen kouluissa opiskeltavien aineiden, tutkimuksen etenemisen ja osaamisen levittämisen kautta.

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!