Nykyinen teknologia: sosiaaliset verkostot ja nettisivut

Sosiaalinen media kuten Twitter, Facebook ja Instagram ovat nykyään hyvin laajassa käytössä yhteiskunnassamme. Niiden monipuoliset ominaisuudet ja erilaiset muunnelmat ovat onnistuneet uudistamaan sosialisaation ja tekemään siitä jotain ihan uutta.

Sosiaaliset verkostot antavat nuorille mahdollisuuden tuoda esille omia mielipiteitä, ideoita ja tuntemuksia helpolla tavalla. STIMEY uskaltaa käyttää tätä mahdollisuutta kehittämällä sähköisen oppimisympäristön, missä oppijat voivat jakaa mielipiteitään ja olla yhteydessä ihmisiin, joilla on samat mielenkiinnon kohteet ja samalla, kuin huomaamatta, he oppivat STEM aineiden sisältöjä. Sosiaalisen median ominaisuuksien hyödyntäminen, kuten jakaminen, tykkääminen ja kommentointi on huomioitu ja niitä pyritään integroimaan uusiksi pedagogisiksu metodeiksi.

Analysoimalla eurooppalaisten opiskelijoiden perustaitoja, yrittäjyystaitojen puutteet on myös huomioitu. Alakoulussa ja yläkoulussa, opiskellaan mm. matematiikkaa, kielioppia, kirjallisuutta ja englantia, mutta yleensä ei kehitetä taitoja tuottaa ideoita, kasvattaa niitä ja esitellä niitä koko maailmalle.

Pitkällä tähtäimella nämä taidot ovat äärimmäisen tärkeitä, kun työskennellään maailmalla. STIMEY uskaltaa edistää näitä taitoja luomalla ja kehittämällä STEM hankkeessa näidenkin taitojen opetuksellisuutta oppimisympäristöön. Tämän avulla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin projekteihin ja työskennellä yhdessä ja samalla kokea tarpeellisuuden tunteen ja onnistumista prosesseissa.

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!