Mikä on STIMEY?

STIMEY (Science, Technology, Innovation, Mathematics Education for the Young) pyrkii tuomaan yhteiskunnan ja tieteen lähemmäs toisiaan sekä lisäämään Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä. Eurooppalaisten nuorten kiinnostuksen lisääminen STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) uria kohtaan edellyttää näiden aineiden oppimisen parempaa linkittämistä eurooppalaisten nuorten elämään. Projektissa kehitetään moniulotteinen oppimisalusta pohjautuen pedagogiseen viitekehykseen. Oppimisalustan tavoitteena on tehdä STEM -opinnoista houkuttelevampia 10-18 –vuotiaille nuorille. Yliopistot, koulut, opettajat, oppijat, vanhemmat, yritykset ja media-alan edustajat kohtaavat e-portaalissa, joka tekee STEM -opinnoista osan nuorten jokapäiväistä elämää ja myös valmentaa heitä tuleviin uravalintoihin.

Sosiaalisesti motivoiva, tunnesidosta kehittävä ja oppimiseen sitouttava STIMEY alusta yhdistää

kasvattaakseen, sitouttaakseen ja lisätäkseen nuorten kiinnostusta STEM –uranvalintoja kohtaan. Yksilöllisen e-portfolion sisältävä alusta suunnitellaan vetoamaan lasten uteliaisuuteen ja motivaatioon nuoresta iästä lähtien. Alusta ottaa huomioon tyttöjen ja poikien erityiset tarpeet, jotta he kiinnostuisivat ja pysyisivät STEM –aineista kiinnostuneina yhteisöllisessä ympäristössä, joka sisältää pelillisiä elementtejä ja tervettä kilpailullisuutta kavereiden kesken. Alusta tarjoaa opettajille nykyaikaisia työkaluja STEM –opetukseen houkuttelevalla ja sitouttavalla tavalla oppitunneilla, mutta mahdollistaa myös oppijoiden edistymisen seuraamisen tuntien ulkopuolella.

STEM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering and Mathematics; akateemisia tieteenaloja, joiden opiskelumahdollisuus on lähes kaikissa yliopistoissa. Ne ovat myös tieteenalojen pohja, johon tieteenedistyminen perustuu. STIMEY hankkeessa huomioidaan näiden tieteenalojen puutteelliset tiedot eurooppalaisilla nuorilla ja halutaan lähestyä sitä ainutlaatuisella tavalla ottamalla mukaan nuoret, vanhemmat, opettajat, yritykset, yhdistykset, valtion laitosten jne suunnittelussa ja testauksessa, kun luodaan hauskaa ja ystävällistä STIMEY oppimisympäristöä.

Yksi STIMEY sähköisen oppimisympärisön tavoite on uudistaa opetusta ja oppimista ja oppimissysteemiä, joka on edelleen sidottu menneisyyteen monessa Euroopan maassa, kasvattamalla kiinnostusta STEM-aineisiin. STIMEY opastaa nuoria katsomaan STEM aineita nuorekkaalla tavalla. STIMEYssä yhdistetään opettajat ja vanhemmat 2000-luvun didaktiikkan avulla pedagogiseen oppimisalustaan. Vanhemmat ovat yksi tärkeimmistä kohderyhmistä, jotka nostaa STEM aineet seuraavalle tasolle osallistumalla lasten kouluttautumiseen viihdyttävällä ja hauskalla tavalla.

STIMEY jäsenet / konsortio

STIMEY on melko kunnianhimoinen projekti, jonka rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 hanke, joka arvio hankkeen pistein 15/15 eli 100%. Hankeeseen on sitoutunut viisi yliopistoa, multimedia yritys, radio-ohjelmaa tuottava yritys ja alan erilaisia yrityksiä, jotka sijaitsevat viidestä osallistujamaasta (Espanja, Saksa, Kreikka, Valko-Venäjä ja Suomi) .

Tiedämme haluat päästä mukaan niin napsauttamalla alla olevaa painiketta.
The Young for Engineering, Mathematics, Innovation, Technology and Science.

Ota yhteyttä / Tule mukaan

( STIMEY Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young )

Keep in touch!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!