Με το ποικίλο και ενημερωμένο του πρόγραμμα το Hochschule Emden/Leer είναι ένα πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών.

Προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στη μηχανική, φυσικές επιστήμες, επιστήμες θαλάσσης, διοίκηση επιχειρήσεων, επιστήμες υγείας, τα οποία καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ακαδημαϊκές ανάγκες της περιοχής.

Έρευνα, τεχνολογία, μετακίνηση και διαρκής επιμόρφωση, κατά κύριο λόγο στους τομείς της εξειδίκευσης μας, παρέχουν κίνητρα για τις καινούριες επιχειρήσεις.