Μας βρίσκετε στις λίστες Shanghai Ranking, Times Higher Education and QS World University Ranking.

Συνδυάζουμε παροχές υψηλού επιπέδου στον τομέα της εκπαίδευσης, φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, και τον αθλητισμό και επιστήμες υγείας, καθώς και στα οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, ως μια διεπιστημονική οντότητα.

Αυτό το προφίλ ενισχύεται μέσα από τα παρακάτω κύρια πεδία:

  • Μάθηση, τη διδασκαλία και την εκμάθηση και την ανάπτυξη περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη.
  • Βασικά φυσικά φαινόμενα και τη μαθηματική σκέψη.
  • Γλώσσες, τον πολιτισμό και τις κοινότητες στις παγκόσμιες διαδικασίες αλλαγής.
  • Σωματική δραστηριότητα, την υγεία και την ευεξία.