Jyväskylän yliopisto on listattu Shanghai Ranking, Times Higher Education and QS World University Ranking.

Yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden ja psykologian, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia yliopiston painoalat vahvistavat.

  • Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt.
  • Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu.
  • Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa.
  • Liikunta, terveys ja hyvinvointi.
  • Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.