Κύριος σκοπός της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit E.V.» είναι να βοηθήσει τη Γερμανία να γίνει μία κοινωνία η οποία στηρίζεται στην πληροφορία και τη γνώση. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει ευρύ πλαίσιο πρωτοβουλιών και προγραμμάτων τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες γυναικών και αντρών για να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της εργασίας.
Η στρατηγική στην οποία στηρίζεται είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, του τρόπου ζωής και δυνατοτήτων του καθένα, ώστε να προωθήσει και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που η ποικιλομορφία αυτή προσφέρει, προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα των φύλων και των γενεών στην κοινωνία.