Voittoa tavoittelemattoman “Competence Center Technology-Diversity-Equal Chances” organisaation päätavoite on aktiivisesti auttaa Saksaa muuttumaan informaatio- ja tietoyhteiskunnaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi organisaatio kehitää ja järjestää erilaisia hankkeita ja projekteja luodakseen yhtäläiset mahdollisuudet sekä naisille että miehille kaikille yhteiskunnan aloille.

Tavoite yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi edellyttää, että ihmisten erilaisuudet, heidän erilaiset elämänkerrat, elämäntyylit ja kyvyt tunnistetaan ja että tuetaan mahdollisuuksia potentiaalien kehittämiseen ja erilaisuuksien hyödyntämiseen. Erilaisuuksia käytetään menestyksen mahdollisuutena sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvona sosiaalisessa kehittymisessä.