Polotskin yliopisto on korkeakoulu luoteisosassa Valkovenäjää. Yliopisto on avattu vuonna 1968. Polotskin yliopisto voi olla ylpeä ainutlaatuisesta kokoelmasta erilaisia akateemisia profiileja alkaen aina teknisistä tiedekunnista humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin. Jälkimmäinen on edustettuna tiedekuntina ja laitoksina, jotka kouluttavat huippuammattilaisia ​​taloustieteissä, taloudessa, lainsäädännössä, historiassa, filologiassa ja moderneissa eurooppalaisissa kielissä. Koulutuksen laatu yliopistossa on parantanut huomattavasti johtuen päivitetystä strategiasta, jossa luodaan tiiviimpiä yhteyksiä teollisuuteen, liike-elämään ja koko yhteiskuntaan, ja jossa opetus on uudenaikaistettu, esitellään uudet ja päivitetyt opetussuunnitelmat ja kehitetään tutkimusten päivittämistä ja ja jossa parannetaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Yliopistosta valmistuneet ovat työskennelleet yli 30 eri maassa ympäri maailmaa. Koulutuksen kansainvälistyminen on kasvattanut merkitystään viime aikoina ja sen avulla voidaan varmistaa koulutuksen laatua, että se pystyy vastaamaan globalisaation haasteisiin nopeasti muuttuvassa maailmassa.