Cadizin yliopisto on julkinen yliopisto Andalusian autonomisella alueella. Se on perustettu vuonna 1979 ja nykyään se tarjoaa 61 tutkintoa ja siellä on yli 20 000 opiskelijaa. Yliopisto on yksi merkittävimmistä laitoksista Cadizin maakunnassa ja sillä on myös merkittävä rooli maakunnan taloudessa. Johtuen avoimesta politiikasta ja sijainnista Atlantiin työntyvällä niemellä, yliopiston käyttäjiä on viidestä eri maakunnasta. Yliopistolla on tärkeitä sopimuksia Hispanin amerikkalaisen yliopiston ja  englantilaisen, venäläisen ja afrikkalaisten yliopistojen kanssa.

Yksi tärkeä ominaisuus on erikoistuminen meritieteisiin, merenkulkuun ja merivoimien tekniikkaan. Kaikki näistä keskittyneet Andalusian keskustan Merenkulun tutkintoon, joka sijaitsee Puerto Realin kampuksella.