Στην έκτη δεκαετία της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που φημίζεται για την ατμόσφαιρα της ποιότητας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοκρατία και την ατομική ανάπτυξη που παρέχει σε όλα τα μέλη του: μαθητές, Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Προσωπικό και τους πανεπιστημιακούς υπάλληλους.

Η αποστολή μας εδώ και πολύ καιρό είναι να συνεισφέρουμε στην κοινωνία, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας μέσα από τα μαθήματα που προσφέρουμε στις τέσσερις σχολές σχολές μας, η έρευνα που διεξάγεται και η προαγωγή και διάδοση της γνώσης.