Kuudennella vuosikymmenellä toimiva historiallisen ylempiin tutkintoihin johtavien teollisuusopintojen Thessalonikin seuraaja  Macedonian yliopisto on nykyaikainen korkeakoulu, joka on tunnettu laadusta, vapaudesta, tasa-arvosta, kilpailuyhteiskunnasta ja yksilön kehittymisestä ja joka huolehtii kaikista jäsenistään; opiskelijoista, tutkijoista ja muusta henkilökunnasta.

Meidän tavoite on pitkään ollut myötävaikuttaa yhteiskuntaan; maamme sosio-ekonomiseen kehitykseen kouluissa opiskeltavien aineiden, tutkimuksen etenemisen ja osaamisen levittämisen kautta.