7. Έρευνα για το ραδιόφωνο STIMEY.

Διαθέσιμη ως 30 Ιουνίου 2018

Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση του σχεδιασμού του ραδιοφώνου STIMEY, για αυτό συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειές σας  και τις προτιμήσεις σας στο ραδιόφωνο STIMEY.

6. Ερωτηματολόγιο για αντικείμενα και διαδικασίες.

Διαθέσιμη ως 30 Ιουνίου 2018

Αυτή η έρευνα στοχεύει να αναγνωρίσει ένα σύνολο λέξεων που είναι πιο γνωστές στα παιδιά και οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή του τεστ δημιουργικότητας STOC.

5. Για τη χρήση της εφαρμογής νοερών υπολογισμών.

Διαθέσιμη ως 30 Ιουνίου 2018

Η έρευνα για την εφαρμογή νοερών υπολογισμών στοχεύει να αναγνωρίσει πώς σου φάνηκε η εφαρμογή, πώς τα πήγες και αν σε κινητοποίησε η ενασχόληση μαζί της.

4. Έρευνα για την μηχανή προσομοιώσεων στη Φυσική.

Διαθέσιμη ως 30 Ιουνίου 2018

Η έρευνα για την εφαρμογή προσομοιώσεων της φυσικής στοχεύει να διερευνήσει πώς σου φάνηκαν οι εφαρμογές καθώς και να καταγράψει ιδέες για την βελτίωσή της εμπειρίας σου ως χρήστης.

3. Serious Games for Students.

Survey Closed

This survey is designed to ask the students what Serious Games do they like the most. By completing it, you help STIMEY at making better games that adequate to your preferences and needs.

2. Serious Games for Teachers.

Survey Closed

This survey is designed to ask the teachers what Serious Games do they like the most. By completing it, you help STIMEY at making better games that adequate to your preferences and needs.

1. Ideas for the Robot.

Survey Closed

This survey is designed to gather information about your preferences regarding the appearance and functionality of the STIMEY robot.