11. Lapset: Luovuudesta tieteeseen ja teknologiaan

Niin läntisessä, itäisessä, pohjoisessa kuin eteläisessä Euroopassa on yhä enenevässä määrin puutetta tieteen, tekniikan ja teknologian alojen osaajista ja ammattilaisista. Tätä selittää osaltaan koululaisten heikentynyt motivaatio ja kiinnostuksen puute matematiikkaa, luonnontieteitä, tekniikkaa ja teknologiaa kohtaan.

STIMEY-projektin varhaisesta vaiheesta alkaen Valkovenäjän

Lue lisää

Kids playing with robots

10. STIMEY: haaste koulutukselle ja vastaus siihen

Syyskuusta 2016 alkaen Valkovenäjän Polotskin yliopisto (PSU) on ollut mukana kansainvälisessä Euroopan Unionin Horizon 2020-ohjelman rahoittamassa hankkeessa. Tässä kansainvälisessä hankkeessa on mukana eurooppalaisia tutkijoita ja hanke on nimeltään STIMEY “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young”. STIMEY yhdistää tutkijoita,

Lue lisää