11. Lapset: Luovuudesta tieteeseen ja teknologiaan

Niin läntisessä, itäisessä, pohjoisessa kuin eteläisessä Euroopassa on yhä enenevässä määrin puutetta tieteen, tekniikan ja teknologian alojen osaajista ja ammattilaisista. Tätä selittää osaltaan koululaisten heikentynyt motivaatio ja kiinnostuksen puute matematiikkaa, luonnontieteitä, tekniikkaa ja teknologiaa kohtaan.

STIMEY-projektin varhaisesta vaiheesta alkaen Valkovenäjän

Lue lisää

Kids playing with robots

10. STIMEY: haaste koulutukselle ja vastaus siihen

Syyskuusta 2016 alkaen Valkovenäjän Polotskin yliopisto (PSU) on ollut mukana kansainvälisessä Euroopan Unionin Horizon 2020-ohjelman rahoittamassa hankkeessa. Tässä kansainvälisessä hankkeessa on mukana eurooppalaisia tutkijoita ja hanke on nimeltään STIMEY “Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young”. STIMEY yhdistää tutkijoita,

Lue lisää

Tule mukaan STIMEYn!

STIMEY on sähköinen oppimisympäristö, jonka lyhenne tulee sanoista Science, Technology, Innovation, Mathematics, and Engineering for the Youth. STIMEYn tavoitteena on innostaa eurooppalaisia nuoria opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä sosiaalisen median komponenttien, robotiikan, radio-ohjelmien, oppimispelien ja yritteliäisyyden avulla uudessa sähköisessä oppimisympäristössä!
Oppilaat,

Lue lisää

jyvaskyla

9. YLEISTÄ TIETOA STIMEYSTÄ:

Euroopan Unionin Horizon 2020 ohjelman rahoittaa STIMEY (Science, Technology, Innovation, Mathematics Education for the Young) ­hanketta. Hanketta koordinoi Cadizin yliopisto (Espanja).Espanjan lisäksi hankkeeseen osallistuu yliopistoja ja eri sidosryhmiä Kreikasta, Saksasta, Suomesta ja Valkovenäjältä. Suomessa hankkeesta vastaa Jyväskylän Yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Lue lisää

6. Luonnontieteiden osaamisen merkitys

Elämme dynaamisemmassa ja haastavammassa maailmassa kuin koskaan aikaisemmin ja voimme huomata, että paljon voimavaroja käytetään taloudellisempien ja sosiaallisempien keinojen löytämiseen tieteen ja teknologian avulla. Aivan kuten tämä, Euroopan komissio rohkaisee meitä asettamaan LUMA-aineiden oppimisen etusijalle.

Ei ainoastaan tieteellis-teknilliset alat, vaan Lue lisää