11. Lapset: Luovuudesta tieteeseen ja teknologiaan

Niin läntisessä, itäisessä, pohjoisessa kuin eteläisessä Euroopassa on yhä enenevässä määrin puutetta tieteen, tekniikan ja teknologian alojen osaajista ja ammattilaisista. Tätä selittää osaltaan koululaisten heikentynyt motivaatio ja kiinnostuksen puute matematiikkaa, luonnontieteitä, tekniikkaa ja teknologiaa kohtaan.

STIMEY-projektin varhaisesta vaiheesta alkaen Valkovenäjän

Lue lisää