• Työpaketti 01

  Projektinhallinta ja koordinointi.

  Vastuutaho: UCA

 • Työpaketti 02

  Pedagoginen viitekehys ja suunnitteluperiaatteet

  Vastuutaho: JYU

 • Työpaketti 03

  Sosiaalisen median konseptin suunnittelu.

  Vastuutaho: HS EL

 • Työpaketti 04

  Sidosryhmät ja aineiston kerääminen.

  Vastuutaho: UOM

 • Työpaketti 05

  Alustan analyysi, suunnittelu, kehitys ja testaus.

  Vastuutaho: HS EL

 • Työpaketti 06

  Arviointimetodit ja -työkalut.

  Vastuutaho: PSU

 • Työpaketti 07

  Oppilaiden tunteisiin vetoavien, yhteisöllisyyttä tiivistävien, ja opetusvälineinä toimivien sosiaalisesti avustavien robottien luominen.

  Vastuutaho: UCA

 • Työpaketti 08

  Yrittäjyyteen kannustavat työvälineet.

  Vastuutaho: PSU

 • Työpaketti 09

  Yhteys olemassa oleviin työkaluihin, yhteensopivuus, yhteysongelmat, komponenttikuvauskielen oppiminen (Teaching and Learning Definition Language TLDL).

  Vastuutaho: HS EL

 • Työpaketti 10

  Hyödyntämis- ja levityssuunnitelma.

  Vastuutaho: UCA

 • Työpaketti 11

  Eettiset vaatimukset.

  Vastuutaho: UCA

A

Työpaketti 1.

Projektinhallinta ja koordinointi

Työpaketin numero: WP1

Työpaketin nimi: Projektinhallinta ja koordinointi

Vastuutaho: UCA

Tavoitteet:

Tällä työpaketilla on seuraavat tavoitteet:

 • ehokkaan projektinhallinnan rakentaminen ja ylläpito.
 • aiemmin suunniteltujen aktiviteettien päivittäminen ja työsuunnitelman sekä budjetin säätäminen sopivaksi.
 • projektin toiminnan, sekä yhteistyökumppaneiden osallistumisen organisointi.

A

Työpaketti 2.

Pedagoginen viitekehys ja suunnitteluperiaatteet

Työpaketin numero: WP2

Työpaketin nimi: Pedagoginen viitekehys ja suunnitteluperiaatteet

Vastuutaho: JYU

Tavoitteet:

 • Pedagogisen viitekehyksen luominen  (a) viimeisimmän teoreettisen ja empiirisen ymmärryksen sekä (b) pääsidosryhmien kanssa käytyjen fokusryhmäkeskustelujen pohjalta

A

Työpaketti 3.

Sosiaalisen median konseptin suunnittelu

Työpaketin numero: WP3

Työpaketin nimi: Sosiaalisen median konseptin suunnittelu

Vastuutaho: HS EL

Tavoitteet:

 • Alustan sosiaalisen median komponenttien optimaaliseen suunnitteluun liittyvän strategian laatiminen.
 • Ulkoiset komponentit: sopivien kolmannen osapuolen sosiaalisen median elementtien sisällyttäminen alustaan.
 • Sosiaalisen median komponenttien suunnittelu ja kehittäminen tiiviisti yhdessä alustan suunnittelun ja kehittämisen kanssa.

A

Työpaketti 4.

Sidosryhmät ja aineiston kerääminen

Työpaketin numero: WP4

Työpaketin nimi: Sidosryhmät ja aineiston kerääminen

Vastuutaho: UOM

Tavoitteet:

 • Metodien ja menetelmällisten suunnitteluperiaatteiden, sekä kaikkia sidosryhmiä ja loppukäyttäjiä osallistavan materiaalin kehittäminen.
 • Osallistavan suunnittelun/pilotoinnin tekeminen, sekä aineiston kerääminen.
 • Suositusten luominen e-portfolioiden oppimiskeskeiselle suunnittelulle.

A

Työpaketti 5.

Alustan analyysi, suunnittelu, kehitys ja testaus

Työpaketin numero: WP5

Työpaketin nimi: Alustan analyysi, suunnittelu, kehitys ja testaus.

Vastuutaho: HS EL

Tavoitteet:

 • Alustan yleisten toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten määrittäminen.
 • STIMEY-alustan käyttöönotto.
 • Pedagogisten ja sosiaalisen median konseptien integroiminen STIMEY-alustaan.
 • Erilaisten opetustyökalujen käyttöönotto.

A

Työpaketti 6.

Arviointimetodit ja -työkalut

Työpaketin numero: WP6

Työpaketin nimi: Arviointimetodit ja -työkalut

Vastuutaho: PSU

Tavoitteet:

 • Mitattavissa olevien parametrien kehittäminen STIMEY-aktiviteettien vaikutuksen arviointiin tiede- ja teknologia-alalla
 • STIMEYn vaikutusta arvioivien mittarien kehittäminen.
 • Kehitettyjen mittareiden soveltaminen STIMEYssä.
 • Nuorten tiede- ja teknologiapainotteisen luovuuden mittaamiseen soveltuvien metodien kehittäminen (Science- and Technology-Oriented Creativity eli STOC).
 • Eri ikäryhmien oppilaiden luovuuden arviointiin soveltuvien testien suunnitteleminen.

A

Työpaketti 7.

Oppilaiden tunteisiin vetoavien, yhteisöllisyyttä tiivistävien, ja opetusvälineinä toimivien sosiaalisesti avustavien robottien luominen

Työpaketin numero: WP7

Työpaketin nimi: Oppilaiden tunteisiin vetoavien, yhteisöllisyyttä tiivistävien, ja opetusvälineinä toimivien sosiaalisesti avustavien robottien luominen.

Vastuutaho: UCA

Tavoitteet:

 • Robottien suunnittelu ja kehittäminen.
 • Robottien persoonallisuuden ja vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus.
 • Robottien pilottikäyttöönotto ja testaus.

A

Työpaketti 8.

Yrittäjyyteen kannustavat työvälineet

Työpaketin numero: WP8

Työpaketin nimi: Yrittäjyyteen kannustavat työvälineet

Vastuutaho: PSU

Tavoitteet:

 • Stimuloivien ja motivoivien pedagogisten ja didaktisten työkalujen suunnittelu.
 • Hyötypelien suunnittelu.
 • Työkalujen testaus verkossa kohdeyleisöä aktiivisesti osallistaen.

A

Työpaketti 9.

Yhteys olemassa oleviin työkaluihin, yhteensopivuus, yhteysongelmat, komponenttikuvauskielen oppiminen (Teaching and Learning Definition Language TLDL)

Työpaketin numero: WP9

Työpaketin nimi: Yhteys olemassa oleviin työkaluihin, yhteensopivuus, yhteysongelmat, komponenttikuvauskielen oppiminen (Teaching and Learning Definition Language TLDL),

Vastuutaho: HS EL

Tavoitteet:

 • Komponenttikuvauskielen kehittäminen (TLDL)
 • Sellaisen mekanismin kehittäminen, joka automaattisesti lisää kuvaillun komponentin STIMEY-alustaan.
 • Lisätä TLDL-kieli, sekä TLDL-muokkausohjelma kuvailemaan STIMEYyn integroitavia ulkoisia komponentteja.
 • Tunnistaa olemassaolevia oppimisalustoja, joiden sisältö voidaan integroida STIMEY-alustaan.
 • Määrittää ja lisätä tiedonvälitysmekanismeja integroimaan olemassa olevien oppimisalustojen sisältöä STIMEY-alustaan.

A

Työpaketti 10.

Hyödyntämis- ja levityssuunnitelma

Työpaketin numero: WP10

Työpaketin nimi: Hyödyntämis- ja levityssuunnitelma

Vastuutaho: UCA

Tavoitteet:

 • STIMEY-projektin tunnetuksi tekeminen  kohderyhmille (yliopiston henkilökunnalle, koululaisille, kouluhenkilökunnalle).
 • Projektin näkyvyyden kasvattaminen pääsidosryhmille.
 • Tutkimusmaailman tavoittaminen STEM-, tai suomalaisittain LUMA-opetuksen aloilla.

A

Työpaketti 11.

Eettiset vaatimukset

Työpaketin numero: WP11

Työpaketin nimi: Eettiset vaatimukset

Vastuutaho: UCA

Tavoitteet:

 • Tämän työpaketin tarkoitus on varmistaa hankkeessa määriteltyjen eettisten vaatimusten noudattaminen.